motto
  •  

    Z A T Í Ž E N Í 

  •  

    B E Z P E Č N O S T

  •  

    S P O L E H L I V O S T

Control

Možnosti řízení a ovládání

Sperol control

Optimální funkčnost, bezpečnost a hospodárnost automatických vrat je ovlivňována nejen správným výběrem určitého typu pro konkrétní prostředí se zadanými provozními požadavky, ale současně promyšleným návrhem způsobu automatického ovládání, správným výběrem a umístěním čidel sloužících k aktivaci a řízení instalovaného vratového systému.


rizeniPři každé instalaci vrat, vyrobených pro určitý provoz na míru, jsou kladeny speciální a často odlišné požadavky na způsob provozu, časování doby otevření, vybavení prvky zvyšujícími bezpečnost. Četnost průjezdu vozidel za hodinu, kontrola průjezdu vozidel, pohyb vlastními vraty i pohyb v jejich okolí, požadavky na bezpečnost při oboustranném provozu a mnoho dalších faktorů, to jsou kritéria pro výběr správného typu a správného způsobu automatického ovládání.

bill

Fakturační údaje

LABEX Praha spol.s r.o.

Za oborou 1206/26  
Praha 6 - Břevnov  
IČ: 45800383  
DIČ: CZ45800383  
Zapsáno v obchodním rejstříku C 10578 vedeném u Městského soudu v Praze  
Info

Kontaktní údaje

 

Mail: info@labex.cz
Tel: +420 235 314 060
  +420 235 300 057
  +420 235 300 517
  +420 235 300 518
Fax: +420 235 310 283